Nasza kadra

Katarzyna Klimkiewicz

Adiunkt zatrudniony na Wydziale Zarządzania AGH. Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu personelem i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z kształtowaniem wizerunku pracodawcy oraz odpowiedzialnego motywowania ludzi. Interesuje się projektowaniem systemów zarządzania zasobami ludzkimi, jak też wdrażaniem strategii społecznej odpowiedzialności w organizacjach.

Anna Dubel

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w ekonomii środowiska i zarządzaniu środowiskiem, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Główny Specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Prowadziła badania naukowe podczas staży w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Austrii, Aston Science Park - Aston University, Birmingham, UK i Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) we Włoszech. Zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój, instrumenty ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i analiza ekonomiczna skutków zmian klimatu i adaptacji.

Maria Gierałt

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego współpracujący z małymi i średnimi przedsiębiorcami w ramach wdrażania rozwiązań z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju. Tworzy strategie CSR, doradza w zakresie podnoszenia efektywności w kluczowych obszarach HR, które mają wpływ na wypracowany zysk i kwestie wizerunkowe przedsiębiorstwa. Zaangażowana w Projekt Lider CSR – zarządzanie wiekiem oraz STOB regions Interreg Europe. Ma dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami działających na rynku polskim w realizacji wieloetapowych projektów nastawionych na rozwijanie umiejętności kadry menedżerskiej (m.in. Akademia Menedżera; Akademia Zarządzania i coaching menedżerski), na budowanie skutecznych zespołów, zarządzanie zmianą, efektywność osobistą i biznesową oraz sprawną komunikację (w tym rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje i przekazywanie trudnych decyzji). Jako trener, coach, konsultant łączy doświadczenie biznesowe z budowaniem relacji z klientem prowadzącej do wypracowania celowanych rozwiązań (Business Solutions).

Marta Karwacka

Socjolożka biznesu, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest absolwentką socjologii oraz marketingu i zarządzania na UMK i studiów podyplomowych z zakresu CSR. Za rozprawę doktorską na temat współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymała pierwszą nagrodę w VIII edycji prestiżowego konkursu VERBA VERITATIS, na podstawie której opublikowała pierwszą na polskim rynku książkę na ten temat („Siła współpracy”). Jest przekonana, że zarządzanie przez wartości ma sens. Mocno wierzy, że świadomi konsumenci to nieodłączny element społecznej odpowiedzialności firm. Jest ekspertką zewnętrzną FOB; jurorką konkursu Verba Veritatis i Sustainable Fashion Award 2018. Współtworzy Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Jest właścicielką firmy SENSA Sustainable Thinking, w ramach której wspiera firmy we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju i projektów wpisujących się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Prowadzi bloga o etyce w branży odzieżowej How to Wear Fair?. Za swoje zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnej mody została wyróżniona przez Magazyn ELLE statuetką ELLE Style Awards.

Natalia Matuszak

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu zrównoważonego rozwoju na szwedzkiej politechnice Blekinge (Blekinge Institute of Technology). Ekspertka w zakresie ratingów zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability ratings) w łańcuchach dostaw, ocenie ryzyk etycznych i reputacyjnych (ang. compliance), ocenie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) inwestycji oraz angżowania interesariuszy. Ma doświadczenie w prowadzeniu pionierskiej na rynku polskim analizy SROI (ang. social return on investment) dla szeregu organizacji non-profit i korporacji.

Wojciech Kowalik

Wykładowca akademicki, konsultant i analityk. Absolwent socjologii, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na co dzień zajmuje się badaniami społecznymi oraz doradztwem w zakresie marketingu internetowego i analityki cyfrowej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Zarządzania AGH. Wieloletni współpracownik Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. Jako trener i dydaktyk prowadzi zajęcia na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach. W ciągu ostatnich 12 lat brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i wdrożeniowych. Autor licznych publikacji, ekspertyz i raportów badawczych.

Marzena Staszkiewicz

Pracownik i absolwent Wydziału Zarządzania AGH, psycholog, doktor nauk ekonomicznych w tym nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w metodach pomiaru i doskonalenia kompetencji psychologiczno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich

Ewa Prymon-Ryś

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania AGH, jest specjalistą w zakresie business-to business marketingu, relacji międzyorganizacyjnych oraz kształtowania systemów dystrybucji. Dzięki swoim kompetencjom badawczym i naukowym współpracuje z różnymi organizacjami publicznymi, gospodarczymi i non-profit oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w kraju i za granicą (m.in. w Finlandii oraz w Meksyku).
Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. marketing B2B, kreowanie wartości, marketing NGO oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami. Jest autorką ponad 60 publikacji naukowych oraz współautorką 2 książek.

Agnieszka Peszko

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę doktorską pt: „Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” obroniła z wyróżnieniem w 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2004 roku pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi zajęcia ze studentami z podstaw zarządzania, zarządzania MSP oraz zarządzania projektami. Prowadzone przez nią zajęcia są co roku wysoko oceniane przez studentów.

Rafał Kusa

Rafał Kusa ukończył studia na Wydziale Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (specjalności: marketing i zarządzanie gospodarką turystyczną). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych tejże Akademii. Od przeszło 20 lat pracuje na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem przeszło 60 publikacji naukowych. Od blisko 30 lat związany z organizacjami non-profit, pełniąc różne funkcje w kilku z nich oraz inicjując wiele projektów, także międzynarodowych.

Dominik Kowal

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent dwóch kierunków – Fizyki Technicznej oraz Zarządzania w AGH w Krakowie. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH. Pracując od 2011 r. w Centrum Transferu Technologii AGH oraz w spółce celowej AGH współuczestniczył w budowie i powołaniu 23 spółek spin-off AGH. Absolwent rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Ewa Beck-Krala

Wykładowca akademicki, doświadczony trener i konsultant, specjalizuje się w treningach kompetencji przywódczych oraz polityce motywowania i wynagradzania pracowników. Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania. Stypendystka programu Fulbrighta w Business School Loyola University w Chicago oraz programu Tempus w University of Teesside w Wielkiej Brytanii.

 • Katarzyna
  Klimkiewicz

 • Anna
  Dubel

 • Maria
  Gierałt

 • Marta
  Karwacka

 • Natalia
  Matuszak

 • Wojciech
  Kowalik

 • Marzena
  Staszkiewicz

 • Ewa
  Prymon-Ryś

 • Agnieszka
  Peszko

 • Rafał
  Kusa

 • Dominik
  Kowal

 • Ewa
  Beck-Krala