Kontakt

Administracja studiów
Justyna Wojna
12 617 42 30
jwojna@zarz.agh.edu.pl
Kierownik studiów
dr inż. Katarzyna Klimkiewicz
katarzyna.klimkiewicz@agh.edu.pl
Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
tel. 12 617 42 30
fax: 12 636 70 05