Jak się zapisać?

Rekrutacja prowadzona jest online do wyczerpania limitu zgłoszeń.

1
Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy
Pobierz formularz
2
Wyślij wypełniony formularz na adres:
jwojna@zarz.agh.edu.pl
W ciągu 3 dni roboczych na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie na listę uczestników studiów.
3
Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne,
  • potwierdzenie wpłaty za studia.
Zgłaszasz się
Jesteś na liście
Zapraszamy na zajęcia!

Miejsce zgłoszeń

AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 111

Opłaty

Opłata za 2 semestry studiów wynosi 5 500 zł.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 2750 zł do 15.03.2022 r.
II rata: 2750 zł do 1.10.2022 r.

Wpłat za poszczególne semestry proszę dokonać na poniższe konto:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP: 675-000-19-23
Bank Pekao S.A. Kraków:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
z dopiskiem: 720 200 6181 - imię i nazwisko

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.
Faktury na firmę wystawiane są jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.